Lich kinh tế

Theo dõi dữ liệu kinh tế
bằng Lịch kinh tế của chúng tôi

Quốc gia
Giai đoạn: Yday | 2day | W | M
Hôm nay 26 Tháng Mười
  
  
Ngày
Quốc gia
Chỉ thị
Giải đoạn Fact Dự đoán Past Bản sửa đổi UOM
26 Thg10
05:00
SG
Industrial Production MoM
Sep -28,0 3,0 56,0 %
05:00
SG
Industrial Production YoY
Sep -34,0 -5,0 11 %